,

چیلر

چیلر

چیلر

چیلر  های تراکمی از نظر عملکرد خود به دو گروه کلی چیلر تراکمی آبی و چیلر تراکمی هوایی تقسیم می شوند.

به طور کلی چیلرها که هسته مرکزی یا قلب هر سیستم سرمایش مرکزی می باشند از نظر عملکرد دارای انواع تراکمی و جذبی هستند.

 

مزیت اصلی چیلرهای تراکمی هوایی نسبت به چیلرهای آبی، عمدتا امکان استفاده در هر شرایط آب و هوایی شرجی

امکان نصب در بام

بالکن یا هر فضای دیگری خارج از موتورخانه و نیز عدم نیاز به مصرف آب برای خنک نمودن مبرد و کندانسور چیلرهای هوایی می باشد.

مزیت اصلی چیلرهای تراکمی آبی نسبت به هوایی

بیشتر بودن راندمان (COP) و قیمت کمتر چیلرهای آبی نسبت به هوایی است.

چیلرهای جذبی

چیلرهای جذبی از نظر تأمین انرژی گرمایی به چهار نوع چیلرهای جذبی آبگرم

چیلرهای جذبی آب داغ، چیلرهای جذبی شعله مستقیم و چیلرهای جذبی بخار تقسیم می گردند.

چیلرهای جذبی از نظر نحوه عملکرد نیز عمدتا به انواع چیلرهای جذبی سینگل افکت

دبل افکت و چیلرهای جذبی دایرکت فایر تقسیم می شوند.

همچنین قبل از سفارش و خرید چیلر مورد نیاز، به ابعاد، چگونگی حمل و امکان نصب آن در موتورخانه توجه کافی مبذول فرمائید.

در نظر گرفتن فاصله های جانبی و طولی کافی جهت سرویس های سالیانه کندانسور

اواپراتور و کمپرسور چیلر و همچنین تعمیرات احتمالی قطعات دیگر دستگاه در محل نصب ضروری است.

رعایت این فواصل خود یکی از پارامترهای مهم در امکان انجام سرویسهای دوره ای و نگهداری از چیلر ها در طول سالیان عملکرد آن ها می باشد.

ثبت آگهی